Extras

BELGIAN FRIES

9 zł

SPINACH

12 zł

BAKED VEGETABLES

12 zł

COLESLAW SALAD

7 zł

SALAD WITH FRESH VEGETABLES

12 zł

ROASTED POTATO WITH TZATZIKI

7 zł

CARAMELIZED BEETLE WITH PEAR

9 zł

MASHED POTATOES WITH HORSERADISH

8 zł

CORN COLB

9 zł
Botaniczna 4, Zawada