KAWY

ESPRESSO

7 zł

PODWÓJNE ESPRESSO

9 zł

AMERICANO

9 zł

CAPPUCCINO

10 zł

LATTE

12 zł

FLAT WHITE

14 zł
Botaniczna 4, Zawada