KAWY

ESPRESSO

8 zł

PODWÓJNE ESPRESSO

10 zł

AMERICANO

10 zł

CAPPUCCINO

11 zł

LATTE

13 zł

FLAT WHITE

15 zł
Botaniczna 4, Zawada