NAPOJE CIEPŁE

ESPRESSO

6 zł

PODWÓJNE ESPRESSO

8 zł

AMERICANO

8 zł

CAPPUCCINO

7 zł

LATTE

9 zł

FLAT WHITE

10 zł
Botaniczna 4, Zawada